Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży

Grupa szkolna

Teatr Muzyczny „Wit-Wit” prowadzi całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci. Zajęcia obejmują: taniec, śpiew i grę aktorską.
Na zajęciach tanecznych dzieci poznają podstawowe techniki:
podstawy tańca klasycznego,nowoczesnego i charakterystycznego. Ćwiczenia rytmiczne rozwijają koordynację ruchową. Zajęcia ruchowe wpływają na poprawę sylwetki, korygują złe nawyki postawy, dają odpowiednią dawkę wysiłku fizycznego. Uczestnicy warsztatów pod okiem choreografa uczą się kilku układów tanecznych do spektaklu przygotowywanego na zajęciach aktorskich.
Warsztat wokalny obejmuje zajęcia z emisji głosu, naukę śpiewu solowego i zbiorowego. Różnorodne formy zajęć umuzykalniających kształcących wrażliwość estetyczną wokalisty, wzbudzających jego zamiłowanie do śpiewu,muzyki i ruchu przy muzyce. Warsztaty oparte są na dydaktycznym programie piosenek autorskich teatru "Wit-Wit". Prowadzący wprowadza również elementy zajęć rytmicznych prowadzone w formie zabawy.
Gra aktorska uczy świadomego wykorzystywania mimiki i gestykulacji, zastępujących część komunikacji werbalnej ( elementy pantomimy).
Prowadzący zajęcia dużą wagę przykładają do dykcji i recytacji, których efektem jest swobodne i poprawne wysławianie się, a także osiąganie pewności siebie.Teatr bowiem uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi. Ale zanim młody aktor wyjdzie na scenę,musi uczyć się dykcji, czyli pięknej wymowy. Powinien być świadomy tego, że za pomocą słów i zdań może wyrazić każdy stan emocjonalny. Warunkiem sprawnej komunikacji językowej jest przestrzeganie zasad dobrej wymowy. Podczas wykonywania zadań aktorskich uczestnik warsztatów współdziała w grupie, uczy się wyrażania swych emocji za pomocą słów i gestów.
Efektem finałowym warsztatów artystycznych jest spektakl muzyczny wystawiany na koniec sezonu.

Zdjęcia:

Pokaż więcejmniej