Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży

Grupa młodzieżowa

Teatr Muzyczny „Wit-Wit” prowadzi całoroczne warsztaty artystyczne dla młodzieży.

Zajęcia obejmują: taniec, śpiew i grę aktorską. Zajęcia taneczne mają na celu przybliżenie uczestnikom kilku technik tanecznych.: m.in. hip hop, funky, jazz, nowoczesny. Uczestnicy warsztatów pod okiem choreografa uczą się kilku układów tanecznych do spektaklu przygotowywanego na zajęciach aktorskich.

Warsztat wokalny obejmuje zajęcia z emisji głosu, naukę śpiewu solowego i zbiorowego. Różnorodne formy zajęć umuzykalniających kształcących wrażliwość estetyczną wokalisty, Warsztaty oparte są na dydaktycznym programie piosenek autorskich teatru "Wit-Wit".

Gra aktorska uczy świadomego wykorzystywania mimiki i gestykulacji. W trakcie zajęć uczestnicy przygotowują etiudy, pozwalające rozwinąć ich wyobraźnie.Prowadzący zajęcia dużą wagę przykładają do dykcji i recytacji, których efektem jest swobodne i poprawne wysławianie się, a także osiąganie pewności siebie. Podczas wykonywania zadań aktorskich uczestnik warsztatów współdziała w grupie, uczy się wyrażania swych emocji za pomocą słów i gestów. Młodzi aktorzy uczą się teatru w praktyce. Efektem finałowym warsztatów artystycznych dla młodzieży jest spektakl muzyczny wystawiany na koniec sezonu na profesjonalnej scenie.

Warsztaty Teatru "Wit-Wit" są najlepiej rozwijającym się projektem edukacji teatralnej dla młodzieży w ostatnich latach. Teatr "Wit-Wit" przez media określany jest jako "łowca talentów". Młodzi artyści odkryci przez "Wit-Wit", stają się w szybkim czasie laureatami konkursów artystycznych i wokalnych, a także biorą udział w profesjonalnych produkcjach teatralnych i filmowych.

Artyści prowadzący warsztaty starają się wykorzystać wrodzone zdolności i predyspozycje uczestników. Warsztaty prowadzone są w luźnej formie, oparte w dużej mierze na autorskim programie "Wit-Wit". Podczas warsztatów młodzi ludzie zostają "zaczarowani" teatrem, mają okazję poznać kulisy pracy aktora, a także przekonać się o drzemiących w niej możliwościach.

Zdjęcia:

Pokaż więcejmniej