Plan zajęć

Grafik na rok szkolny 2023/24

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

16.00 do 16.45. wokal grupy: V i VI 

17.00.do 18.00.

Taniec, grupa szkolna  V ( 11,12-latki)

17.00.do 18.00

Aktorskie; grupa  IV (  12,13lat)

17.00. do 18.00..

Taniec; grupa szkolna III ( 13,14 lat)

18.00. do 19.00. Taniec grupa mlodzieżowa ( od 15 do 17 lat)

 

16.45.do 17.30 wokal grupy: III i IV 

18.00.do.19.00.

Aktorskie;grupa szkolna V

(11,12 -latki)

18.00.do 19.00

Taniec; grupa IV( 12,13 -lat)

18.00. do 19.00..

Aktorskie; grupa szkolna III ( 13, 14 lat)

19.00. do 20.00.

Aktorskie; grupa młodzieżowaI ( od 15 do 17 lat)

 

17.30. do 18.15.

Wokalne; grupa młodziezowa 

17.00.do 18.00. Aktorskie grupa VI 

( 9,10  lat)

18.00. do 19.00.

Taneczne , grupa szkolna IV( 12,13)

18.00. do 19.00.

Taniec; grupa studencka

( od 19 do 24 lat)

18.00. do 19.00. Aktorskie grupa młodzieżowa ( 17 do 18 lat )  

18.15. do 19.15.

Wokalne, grupa studencka 

18.00. do 19.00 Taneczne grupa VI

( 9, 10 lat)

17.00.do 18.00.

Aktorskie; grupa szkolna IV ( 12,13)

19.00. do 20.00

Aktorskie; grupa studencka ( od 19 do 24 lat)

19.00.do 19.00. Taniec grupa młodzieżowa ( 17 do 18 lat )  

19.15.do 21.15

warsztaty aktorskie dla dorosłych 

 

 

  16.00. do 17.00 zajęcia dla przedszkolaków ( 5,6 lat)  

 

      16.00. do 18.00. zajęcia dla dzieci wczesnoszkolnych ( 7 ,8 latki) taniec, aktorstwo